Видео - 30.12.2017г.

Видео към лекцията "Зад. D3 - зимни 2017 - 30.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/F0AWqg4l2QE