Видео - 06.01.2018г.

Видео към лекцията "Зад. C1, НОИ 2018 - 06.01.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JdffuAcoL-g