Видео - 13.01.2018г.

Видео към лекцията "Игра Pong, продължение. Логически оператори - 13/14.01.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/uXrhoHO12Fo