Видео - 14.01.2018г.

Видео към лекцията "Масиви, продължение. Брои срещания - 14.01.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/61i9yS50MMw