Видео - 20.01.2018г.

Видео към лекцията "Есенен турнир 2017г. Задача Е1 - 20.01.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/BFCGIGQ-5QQ