Видео - 28.01.2018г.

Видео към лекцията "Задачи с char променливи - 28.01.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ouEkZNiBp44