Видео 03.02.2018г.

Видео към лекцията " Работа с клавиатурата. Подскачащ кон. Въвеждане на английската азбука. 03/04.02.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_hPRTDm1bEM