Видео - 03.02.2018г.

Видео към лекцията "НОИ 2018 - общински кръг зад.В2 -03.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-_BzEBToKKM