Видео - 10.02.2018г.

Видео към лекцията "Игра Alien Outbreak с лазерно оръжие. Keydown( ), isKeyPressed[ ] - 10/11.02.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/xHeDnrxVJOE