Видео - 10.02.2018г.

Видео към лекцията "НОИ- 2012, областен кръг, зад. D1, D2, D3 - 10.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/XzIgcmFn26Y