Видео - 11.02.2018г.

Видео към лекцията "НОИ- 2017, областен кръг, зад. Е1, Е2, Е3 - 11.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/XgCla2lyHEM