Видео - 17.02.2018г.

Видео към лекцията "Олимпиада 2018-та - II кръг - оптимизиране на решенията - 17.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-_J_rViWDc4