Видео - 17.02.2018г.

Видео към лекцията " Реалистичен скок. Плавно движение. Троен скок - 17/18.02.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/bsUQTgyFsTU