Видео - 18.02.2018г.

Видео към лекцията "Олимпиада 2018-та - II кръг - зад. E1, E2, E3 - 18.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/V3YI5UHuNHQ