Видео - 25.02.2018г.

Видео към лекцията " Двумерни масиви - 25.02.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4ZKiZVxdFWw