Видео - 03.03.2018г.

Видео към лекцията " Множество от врагове написани с цикъл for( ) Остатък при делене - 03/04.03.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/g6gRhqNwtHg