Видео - 03.03.2018г.

Видео към лекцията "Типове функции, връщане на резултат - 03.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Iu4k6XkLtPk