Видео - 04.03.2018г.

Видео към лекцията "Двумерен масив, играта Tic Tac Toe - 04.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/2hsYEI-Rbt8