Видео - 10.03.2018г.

Видео към лекцията "Рисуване на фигури с цикли, шахматна дъска. - 10/11.03.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SMBq8r3T6GI