Видео - 11.03.2018г.

Видео към лекцията "TicTacToe- проверка за победител, 4 in a row - 11.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/lrHjekSgaVs