Видео - 17.03.2018г.

Видео към лекцията "Играта Rapid roll. Масиви - 17/18.03.2018" от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/hC2pmyBF_E8