Видео - 18.03.2018г.

Видео към лекцията "4 in a row - проверка за победител. Бройни системи - 18.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ki2XkzFLj-8