Видео - 24.03.2018г.

Видео към лекцията "Rapid roll, масиви - продължение. 24/25.03.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/H_Ct201yPyE