Видео - 25.03.2018г.

Видео към лекцията "Бройни системи. Преобразуване на числа в различни бройни системи. - 25.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/zv5XwQ8q5SE