Видео 25.03.2018г.

Видео към лекцията "Мемоизация - 24.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/3o8smN1tCxc