Видео - 31.03.2018.

Видео към лекцията "Мемоизация, продължение - 31.03.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WDteH_b1StI