Видео - 01.04.2018г.

Видео към лекцията "Бройни системи - продължение - 01.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/G_dF8ZxhaNk