Видео - 07.04.2018г.

Видео към лекцията "Едномерни масиви с Mumbai Jets Traffic - 07/08.04.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/MwQc2emAgi0