Видео - 08.04.2010г.

Видео към лекцията "Задача брой срещания - 08.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/NDgzKgut_tc