Видео - 15.04.2018г.

Видео към лекцията "Брой срещания на цифри в едно число, продължение - 15.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/zrVGgvQB3rA