Видео - 14.04.2018г.

Видео към лекцията " Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча - 14/15.04.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-d6Hy302nZg