Видео - 22.04.2018г.

Видео към лекцията "Брой срещания цифри на число. Sokoban - 22.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/U_q--V6iejI