Видео - 21.04.2018г.

Видео към лекцията "Задача, път с максимален брой кюфтета в масив, от XY до 00, с мемоизация - 21.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6M2-DQVtddY