Видео - 28.04.2018г.

Видео към лекцията "Пуцалка с масив от врагове, цикъл while - 28/29.04.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Me_xLvbvhBU