Видео - 29.04.2018г.

Видео към лекцията "Socoban, продъжение - 29.04.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/7vnv1lEVdxY