Видео - 05.05.2018г.

Видео към лекцията "Пуцалка, продължение - масив за патрони - 05/06.05.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/g9IKcdZPvj4