Видео - 06.05.2018г.

Видео към лекцията "Sokoban. Низ от символи - 06.05.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/j5W6u7ZBf_E