Видео - 05.05.2018г.

Видео към лекцията "Граф, свързани компоненти, BFS, DFS - 05.05.2018" от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_fWSeijhoyg