Видео - 19.05.2018г.

Видео към лекцията " Играта Tron - два масива за помнене от къде сме минали. (19/20.05.2018г.)" от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/V-A29qXiDU4