Видео - 20.05.2018г.

Видео към лекцията "Низове, strcpy, strlen, strcmp, strcat - 20.05.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/p4-YdTSZ7Co