Видео - 19.05.2018г.

Видео към лекцията "Представяне на граф, списък ребра, списък съседи, матрица на съседствата - 19.05.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FvJvIUT60t0