Видео - 26.05.2018г.

Видео към лекцията "Игра Snake - двумерен масив - 26/27.05.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/feeCkCQEzMQ