Видео - 27.05.2018г.

Видео към лекцията "Преобразования на граф и DFS - 27.05.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/gCwxYrz-wlc