Видео

Видео към лекцията "Въведение в уеб технологиите – концепции" от курса Ноември 2011 - Разработка на цялостни уеб приложения с PHP.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=kvhTxjK05is&list=PLF562CA7F51C9C942