Видео (част 1)

Видео към лекцията "Работа с файлове и процеси в PHP" от курса Ноември 2011 - Разработка на цялостни уеб приложения с PHP.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-v8aQggnMfk&list=PLF562CA7F51C9C942