Видео (част 1)

Видео към лекцията "Обектно-ориентирано програмиране с PHP" от курса Ноември 2011 - Разработка на цялостни уеб приложения с PHP.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rvnRuWAO1Sc&list=PLF562CA7F51C9C942