Видео (част 2)

Видео към лекцията "Подготовка за теста на НОИТ" от курса Декември 2011 - Уеб приложения и PHP за напреднали.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zEUL6tcI3EE&list=PLACA5B84DE8750779