Видео

Видео към лекцията "Въведение в уеб технологиите – част 2" от курса Декември 2011 - Уеб приложения и PHP за напреднали.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=lngMnosXxgs&list=PLACA5B84DE8750779