Видео (част 1)

Видео към лекцията "Контрол на изхода с PHP" от курса Декември 2011 - Уеб приложения и PHP за напреднали.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=73dXP0WCeXI&list=PLACA5B84DE8750779