Видео - Сигурност

Видео към лекцията "Най-добри практики при разработката на PHP приложения " от курса Декември 2011 - Уеб приложения и PHP за напреднали.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7od0UzcQsm0&list=PLACA5B84DE8750779